06-50520378 e-mail
buffetkast.nl


Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Versie: 1.0
Datum: 18-06-2014

Bedrijfsgegevens
Handelsnamen: Kastentafel.nl / Kastentafel.be / Buffetkast.nl
Eigenaar: Handelsonderneming Zesentwintig B.V.
KvK nummer: 50465775
BTW nummer: NL822755051B01

Adresgegevens
Bavelseweg 147
5124 PX, Molenschot. (bezoek op afspraak)
Contact: info@kastentafel.nl

Telefoon (ma t/m vrij van 08:00 tot 16:30)
Vast: 0161-765002
GSM: 06-50520378

1. Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

1.1 - Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen.
1.2 - U bent enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.1.
1.3 - De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
1.4 - Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u voorafgaand aan het retourneren te allen tijde schriftelijk ofper e-mail contact met ons op te nemen.
1.5 – Kosten en transportrisico voor retourzending zijn voor uw rekening. Indien u het te retourneren product door ons laat vervoeren / retournemen dan betaalt u een bijdrage in transport ten hoogte van €80.

2. Terugbetaling
2.1 - Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending en kosten voor retourzending binnen veertien dagen terug. Terugbetaling vindt altijd plaats per bankoverschrijving.

3. Uitsluiting herroepingsrecht
3.1 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte meubels, of meubels waarbij u opdracht heeft gegeven tot aanbrengen van specifieke wijzigingen of maatwerk.